Conflictcoaching

Wanneer?

Conflict coaching is een goede optie als medewerkers in een conflict zijn verwikkeld, maar mediation er op dat moment niet in zit. Bijvoorbeeld omdat één van hen niet aan mediation wil meewerken. Het kan heel zinvol zijn om dan een conflictcoach aan te bieden.

Een conflictcoach is geen bemiddelaar zoals een mediator. De conflictcoach gaat dus niet met beide partijen om tafel. De conflictcoach biedt ondersteuning op maat aan individuele partij(en) in het conflict en helpt:

  • inzicht te krijgen in de verschillende opvattingen en percepties van de situatie;
  • meer begrip te krijgen voor de conflictpartner en hoe dat andersom ook kan worden bewerkstelligd;
  • de communicatie te verbeteren;
  • (moeilijke) gesprekken en/of onderhandelingen voor te bereiden;
  • een conflictpatroon te doorbreken.

Tirza Hekster heeft in 2015 de opleiding tot conflictcoach doorlopen bij The Lime Tree.

Conflict coaching biedt uitkomst als één van de conflictpartners niet wil meedoen aan mediation.