Of je het nu een verschil van mening noemt of een ‘echt’ arbeidsconflict. Als je er samen niet meer uitkomt, kan arbeidsmediation een oplossing opleveren.

Wat ik als arbeidsmediator kan betekenen

Een probleemsituatie op het werk ontstaat bijna nooit alleen omdat jullie het inhoudelijk met elkaar oneens zijn. Een verschil van mening wordt vaak een probleem omdat er meer aan de hand is:

 • (onuitgesproken) gebeurtenissen uit het verleden,
 • gebrek aan onderling respect of waardering,
 • miscommunicatie,
 • wantrouwen,
 • onzekerheid,
 • ongeduld,
 • tijdsgebrek,
 • conflicterende ego’s etc.

Arbeidsmediation stelt jullie in staat om er zelf weer uit te komen.

Als professionele en neutrale bemiddelaar – arbeidsmediator – help ik jullie om het vastgelopen overleg weer op gang te brengen. Dat doe ik enerzijds door met jullie een manier te vinden om weer productief met elkaar in gesprek te gaan. En anderzijds door uit te vinden wat er nu werkelijk speelt. Ik probeer door rake vragen te stellen jullie ook de zienswijze van de ander te laten begrijpen. Niet dat je het daarmee eens hoeft te zijn, maar juist om de verschillende verhalen en belevingen te laten samenkomen. Van daaruit lukt het in vrijwel alle gevallen om verder te gaan naar een oplossing. Ik beslis niet over de oplossing van jullie probleem. De keuze blijft bij jullie. Jullie zoeken met elkaar uit – en ik begeleid jullie daarin – wat voor jullie kwestie de beste oplossing is. In mediation heb je dus de kans om mee te werken aan een oplossing op maat. Wie wil dat niet proberen?

Zie hier hoe een mediationproces bij House of Mediators verloopt»

In mediation heb je de kans om mee te werken aan een oplossing op maat. Waarom zou je dat niet proberen?

Voordelen van mediation:

 

 • Bij mediation geef je je zeggenschap over de oplossing niet uit handen. Zoals je bij de rechter wel doet. Je gaat juist samen aan de slag om een voor jullie beiden aanvaardbare oplossing te vinden;
 • Bij mediation krijg je allebei de gelegenheid om jouw kant van het verhaal over het voetlicht te brengen;
 • Bij mediation is ruimte voor zowel de zakelijke als de persoonlijke kant van het verhaal;
 • Bij mediation zorgt de mediator voor evenwicht aan tafel;
 • Bij mediation werkt je zelf aan een – snelle – oplossing op maat.

Voordelen van arbeidsmediation