Regelmatig wordt gevraagd wat arbeidsmediation eigenlijk precies inhoudt. Mediation is het met elkaar oplossen van een conflict of probleem. Dit gebeurt in een mediationtraject onder de deskundige leiding van een onpartijdige bemiddelaar: de mediator.

Hoe werkt mediation?

1| individueel gesprek

De mediation begint steeds met individuele gesprekken om:

  • kennis te maken,
  • het mediationproces toe te lichten,
  • te bespreken wat je met mediation hoopt te bereiken,

2| gezamenlijke bijeenkomsten

Na het ondertekenen van de mediationovereenkomst gaat de eigenlijke mediation van start. Ik ga dan samen met jullie:

  • uitzoeken wat er speelt;
  • op zoek naar de kern van de zaak en de achterliggende belangen van alle betrokkenen;
  • ervoor zorgen dat de ander werkelijk inziet wat je bedoelt en je daarin ook serieus neemt (en andersom);
  • bestaande barrières uit de weg ruimen;
  • zoeken naar mogelijke oplossingen;
  • samen mogelijke oplossingen uitwerken.

3| juridische toets

Bij House of Mediators zijn de advocaten van harte welkom aan de mediationtafel: hun meerwaarde wordt zonder meer (h)erkend. Soms in alle stadia, soms alleen wanneer de gewenste gezamenlijke oplossing steeds meer vorm begint te krijgen. Laten partijen zich niet door adviseurs vergezellen in het mediationproces, dan krijgen zij natuurlijk altijd de ruimte om advies te vragen aan een eigen externe deskundige over de juridische kant van de gekozen oplossing.

4| vaststellingsovereenkomst

Als jullie het eens zijn geworden en de afspraken naar ieders wens op papier staan, kunnen de afspraken bindend worden gemaakt. Vaak gebeurt dit in de vorm van een zgn. vaststellingsovereenkomst. Uiteraard pas nadat jullie de tijd hebben gekregen om de consequenties van jullie keuze goed te onderzoeken.